De Tussenstap van de eerste bijbel naar de Tweede Bijbel

De Oahspe – Brug Tussen De Bijbel en De Tweede Bijbel
We zijn allemaal moegedraaid door de arenas die de bijbel voor ons heeft opgezet om ons klein te houden en machteloos, als voer voor hoge demonen, en voor hun entertainment. Een goede overgang van de bijbel naar de tweede bijbel is de Oahspe, een soort tussen-bijbel geschreven rond 1880, ter voorbereiding op het Eeuwig Evangelie. De Oahspe claimde van zichzelf dat het geen perfect boek was, dat er hier en daar fouten in konden zitten. Dit zijn de zogenaamde 'Oahspe lekken'. De balans was net iets teveel doorgeschoten naar de lichtzijde, daarom moest er daarna nog een duistere openbaring verschijnen. Van belang is dus in deze tunnels door te reizen tot de Tweede Bijbel. En daar beginnen aan de reis op de piramide, van het Eeuwig Evangelie tot de Moeder Bijbel, hoger op de berg.

De Oahspe is zeer goed voor de algemene ontwikkeling van de ziel die naar verlichting zoekt, of de gnostische verduistering, het neutraliseren en transformeren van het verblindend licht tot nachtzicht. De wezens die dit niet wilden, en alleen maar bezig waren met het materiele werden in de Oahspe de Druks genoemd. De Druks stammen af van Kain (Druk), en zij verachten het individuele (het hermitatische) en prijzen het massale, het meelopen met de groep. De Druks hebben altijd idolen en redders, saviours, en zijn gemaakt voor de oorlog in dit frame-werk. Zij zijn dus gladiatoren voor hun idool, en voor het groeps-denken. Zij hebben een schild om hen heen wat ervoor zorgt dat zij minder vatbaar zijn voor schaamte en minder vatbaar voor spiritualiteit en esoterie. Zij zijn dus leden van de exoterie, het orthodoxe, de buitenkant. Al het materiele vleselijke is het kwaad, en is 'druks', het volgen van de meerderheid in het kwaad. Dit zijn stervelingen, de Kainieten. Drujans zijn geesten die hier op inspelen. Zij hebben de Druks onder hun beheer. De Drujans zijn misleiders die bezig zijn hun eigen koninkrijkjes te bouwen, gebaseerd op aards genot, niet op de hogere kennis. De Oahspe zegt bijvoorbeeld dat christenen een Drujan aanbidden, een lagere god. Jezus is ook een Drujan god.

Opmerkelijk is dat ook de Oahspe het belang van de reis naar Orion beschrijft. Verder organiseert de Oahspe oorlogen om valse hellen die door de Drujan goden werden opgezet te plunderen, om gevangenen vrij te zetten die daar onschuldig vastzaten. Iets wat ook weer terugkomt in de Tweede Bijbel.

De Tweede Bijbel gaat dan verder om te laten zien hoe met Jezus om te gaan, de analysatie hiervan, en te leiden tot de Jezusin, de vrouwelijke vorm van Jezus in een heel ander frame-werk, want blijkbaar zijn er belangrijke patronen opgeborgen in het Jezus-mysterie die we er dan geheel moeten uitziften, om zo niet het kind met het badwater weg te gooien. Dat mag dan het zwakke punt van de Oahspe zijn, dat het kruis net niet die hoogtes bereikt die het zou moeten bereiken. De Oahspe is zich hiervan bewust, en riep om hulp. Je kunt het niet vergelijken met allerlei zoetsappige New Age verhalen, die alles maar schoon proberen te praten. De Oahspe gaat diep, en is een rijkdom van esoterische schatten die we nodig hebben om de dag door te komen, als een goede brug tot het Eeuwig Evangelie en de Moeder Bijbel, oftewel de heilige piramide en berg van de Tweede Bijbel.

Om te gaan lezen in De Oahspe Bijbel kunt u kiezen uit:
De uitgever van de Oahspe Bibliotheek wil met name Aart Bosman bedanken voor het aanleveren van al het Oahspe materiaal en Rein Hougée voor het inmense werk van het vertalen van de Oahspe en Oahspe gerelateerde artikelen uit het Engels.
Het Tweede Bijbel Genootschap en De Tweede Bijbel Bibliotheek, Het Oahspe Bijbel Genootschap en De Oahspe Bibliotheek, 2019
Nieuw!
De Gesproken Oahspe
Oahspe Study Tool
Onkrant Columns - alienologie
(onderwijs over de oahspe, exegese - onderaan beginnen)