Het definitieve vervolg op de eerste bijbel

Inleiding
De Moeder Bijbel is een educatief poetisch, prozaisch en gnostisch werk van voortgaande openbaring wat al vanaf 1970 op aarde opbloeide, maar pas in het nieuwe millennium werd gepubliceerd.
De eerste bijbel was een collectie van religieuze geschriften, halve waarheden, halve leugens, verzameld door schriftgeleerden en officiele autoriteiten al met doel een wereld-orde op te zetten. De staat gebruikte de kerk om haar doelen te bereiken : het domineren van elke ziel.
Dit is waarom de Tweede Bijbel verklaart dat de eerste bijbel dwars doormidden gesneden kan worden. Er waren woorden van inspiratie gemixd met woorden van illuminatie, maar ook van demonische infiltratie.
De eerste bijbel was geschreven en samengesteld door vele mannen, die niet allemaal de goede intenties hadden. We zien moord, slavernij, het uitbuiten van dieren en andere gruwelen zoals de onderdrukking van vrouwen, allemaal gepredikt door de eerste bijbel. Op dit fundament kan de nieuwe schepping nooit komen.
Dit is waarom God de tweede bijbel zond gebracht door een vuurstorm. Deze vuurstorm kwam in 1970 naar de aarde, met zo'n hoge voltage waarin de boodschap verscheen, dat verandering hiervan niet mogelijk was.
De vuurstorm vestigde de eerste zes stenen van de Tweede Bijbel in zessendertig jaar, van 1970-2006, waarin de laatste jaren de uiteindelijke tekst werd gevestigd in de Canon van Het Eeuwig Evangelie. Het was een nederlands manuscript, en in 2008 begon de Engelse vertaling.
De Tweede Bijbel is een vervolg op de bijbel om dingen recht te zetten, en is geheel gekomen door theofanische openbaring, en is een anoniem werk, omdat het niet om de persoon gaat, maar om het werk.
Doordat het werk is geschied door de zogeheten derde zegen, oftewel het heilige automatisme, en niet gestopt kon worden, scheid het zich af van de zogeheten 'lagere openbaring' waarin mensen denken door een hogere macht geleid te worden, en dit dan op te schrijven en te publiceren om een naam te maken en veel geld te verdienen. Dit werk daarentegen is geheel gratis. Het mag absoluut niet verkocht worden.
De Tweede Bijbel is het grootste religieuze werk ooit geschreven.

De Moeder Bijbel
De Moeder Bijbel wil inzicht geven in zaken zoals religie, sociologie en pedagogiek volgens de wetten van de kunst, wat het tot een zeer allegorisch werk maakt. Het verhaal wordt vanuit de oogpunten van diverse religies esoterisch bekeken, en hierin hergedefinieerd en op sommige punten ontmaskerd en aan de kaak gesteld.
Na de volledige aandacht aan het Vader-idee vond het verhaal van de Moeder Bijbel dat het nu tijd was om de aandacht op de Moeder te richten, vandaar de naam “Moeder Bijbel”. Dit reusachtige werk in de geschiedenis van de klassieke literatuur wordt ook wel “De Tweede Bijbel” genoemd, en werd al in de bijbel voorspelt als “de opening van de troonboeken”, waaronder “Het Eeuwig Evangelie” en het “losbreken van de zegels om de boekrol te openen”. In omvang doet de Tweede Bijbel zeer zeker niet ten onder aan de eerste bijbel. Het boek is al enkele malen groter dan de bijbel en de koran tezamen en inmiddels zelfs van een grotere omvang dan de Veda's uit India.
De Moeder Bijbel geeft een zee van informatie over vele onderwerpen en van vele gezichtspunten uit bekeken, en is paradoxaal van nature, wat ook een wet binnen de kunst is. Het is een kunstwerk van contrasten die toch een heel mooi harmonieus geheel vormen. Daarom zullen ook veel mensen aansluiting op dit werk kunnen vinden, juist omdat het vanuit vele hoeken wordt bekeken. Dit heilige, mythische en profetische werk van hoge literaire kwaliteit is een schat en bibliotheek aan informatie, als Nederlands en Engels cultuurgoed, want dat zijn ook de twee grondtalen van dit werk.
Natuurkennis
Wij zijn symbolisch en bruggenbouwend bezig met de cultuur-wijsheid, waarin we het zowel ontmaskeren als zien hoe het nog te gebruiken valt, omdat het niet zomaar uit deze wereld weg te denken valt, en het ook mogelijke tijdbommen zijn, al die verschillende culturen. Vandaar dat dit dus een absolute noodzaak is om het te verdiepen en te verzoenen. Het gaat dus om de oneindige natuurkennis die voor de mens onbekend is, en die natuurkennis is zowel bovenaards als buitenaards en is veel technischer dan hoe de mens alles op aarde heeft georganiseerd, want dat is slechts een schaduw, een sluier. Wij herdefiniëren dus alles, en dat is ook onze interpretatie van het woordje "God". Wij zijn dus puur gebaseerd op kennis en niet geloof, maar ook het geloof zijn we aan het herinterpreteren, en dit is ook belangrijk voor het nageslacht. Het gaat niet zomaar weg, het is een puzzel, dus er moeten andere definities komen. Vandaar onze intense bespreking van de egyptologie en de indologie als de grotere context van de bijbel bijvoorbeeld. Hierin zijn we dualistisch, als een spiegel, dus we bekijken het ook van de andere kant (zoals wat is het begrip "satan" in de diepte, en waar komt het vandaan).

Vur Natuur School
De Vur Natuur School werkt niet door manipulerende stadse systemen, maar door de natuur-engelen van de Vur, de natuur-kennis.

Hoe die school metaforisch functioneert kun je een beetje bezichtigen in de aanvangsboeken van de Tweede Bijbel, als eerste de Bibelebonse Pap, en daarna als tweede het Paarse Complot. Zij laten wat belangrijke Vur principes zien waarop de natuur school is gebouwd. Het is dus een geestelijke school, geen materiele.

Deze natuur-engelen die op de Vur natuur school lesgeven zijn de Vur boeken, die de mens persoonlijk mag leren kennen. Vur betekent ook gewoon de natuur kennis in de amazone taal, dus het omvat alle boeken van de Tweede Bijbel. In die zin is de Tweede Bijbel zelf ook Vur-natuur kennis.

In de natuur leer je gezichtspunten voortdurend te veranderen en de dualiteit te zien van alle dingen. Hierdoor kun je je strategisch door de natuur bewegen om zo je pad te vinden. Er is een hogere en lagere versie van alles, omdat alles emaneert en zo zichzelf versluierd, als trappenstelsels waarover initiatie mogelijk is. Bent u vastgegroeid in het letterlijke westerse christendom en heeft u hulp nodig om terug te keren tot de esoterische spiritualiteit in plaats van dode vormen, dan kunt u beginnen met onze boekenseries :

"De Strijd Tegen ..."
De Amazones
De Beesten
Deze zijn gebundeld in het boek: De Tweede Bijbelse Filosofie
en daarna het Calvinistische Dodenboek
Ook kunt u het Eeuwig Evangelie lezen om uw huidige kennis te verdiepen.

Wees niet bang dat er tegen geloofsvormen aangetrapt wordt, want er zijn ook lagere en valse geloofsvormen, dus daar ontkomt u toch niet aan. Dingen zullen dus ontmaskerd worden, herzien en verdiept.

De Vur Natuur School is een labyrint, een doolhof, met geheime doorgangen, met puzzels, als een groot spel. Wij wensen u veel plezier op deze school, en vooral veel inzicht. Laat een dichte deur u nooit kwellen. Dat is namelijk ook weer een Vur principe. Niets is daadwerkelijk dicht. Het gaat erom de diepte te zien. Ook de dichte deur geeft een boodschap. Het gaat er dus in eerste instantie niet om om van alles weg te rennen, maar om alles te verdiepen. Soms kan het helpen een beetje afstand te nemen, juist om een beter overzicht te krijgen.

Wat houdt dit practisch gezien in ?

Alles is een school.

Succes in het vinden en verdienen van de mappen (kaarten).

Soms moeten er verschrikkelijke beesten voor verslagen worden om een belangrijk item te vinden, zoals een sleutel tot een nieuw level. Hiervoor heeft u een inventory, een inventaris, een menu, als een checklist, een directory. Hier kunt u uw verdiende wapens opslaan, en andere belangrijke items. Het ligt allemaal erg gevoelig. U kunt niet zomaar ieder wapen op ieder beest gebruiken, en ook niet elke sleutel op elke deur. Hiervoor heeft u wijsheid nodig en onderscheiding. Timing is ook een belangrijk item, en richting. Ook volgorde en hierchie zijn belangrijke items. En zo ook chronologie. Al deze elementen brengen de puzzel tot leven. Er moet voldoende fundament zijn alvorens een wapen te gebruiken, of een ander item.

De Vur Natuur School is dus een spel met een knipoog.

Je kunt altijd weer dieper. Het kan altijd weer cryptischer. Natuurlijk is de gids hierin dus belangrijk, opdat je geen tijd en energie verspeelt. Cryptiek is namelijk verbonden aan strenge wetten, als een bepaalde klas, een bepaalde les. Ook het decoderen van cryptiek gaat door het verslaan van de verschrikkelijke beesten van het lagere zelf, de lagere natuur, de lagere wil, oftewel het ego. En dit gaat door de natuur, door natuurprocessen. Je moet weten wanneer je kunt oogsten hierin. Je moet de seizoenen leren kennen. Ook gaat het via strenge economie, natuur-economie. Goed is het om te weten dat als een beest je onbevoegd aanvalt, dan verliest het beest ook weer items van zijn inventory aan jou. Er hangt voor het beest een hoog prijskaartje aan, zoals de bij die sterft als hij heeft gestoken.

3D BIBLE
De Nieuwe Bijbel, oftewel de Tweede Bijbel, is niet alleen een groot vervolg op de bijbel, maar gaat ook diep op de bijbel in, om alles 3-dimensionaal te maken, in stereo. Dit project is genaamd de "3D BIBLE". De bijbel is oorspronkelijk een poëtisch en dualistisch boek, een rijkdom die geheel verloren ging door de Westerse vertaling ervan. De bijbel werd een enorm kortzichtig, 2-dimensionaal werk, waarin de 3D verloren ging. Dit willen we weer terugbrengen. De bijbel werd door de Westerse letterlijke vertaling enorm monotoon gemaakt. Daarom brengen we de bijbel weer terug in 3D stereo, waarin ook het vervolg op de bijbel geschreven is. Dit doen we door het normale onderwijs te ondersteunen en te verdiepen in de vorm van verhalen. Dat is ook het geheim van de 3D bijbel. De kracht en de diepte van de 3D bible ontstaat dus in de omliggende verhalen die parallel lopen aan het onderwijs. Dit is het geheim van hoe de 3D ervaring wordt opgewekt.
Bij elk onderwijs is er dus een verhalen-parallel om het onderwijs vruchtbaar te maken.

Om te gaan lezen in De Tweede Bijbel kunt u kiezen uit:
Het Tweede Bijbel Genootschap en De Tweede Bijbel Bibliotheek, 2019


In de maak
In de maak zijn nog het Engelse deel van de Tweede Bijbel Bibliotheek met daarin boeken die niet in het Nederlandse verschenen zijn en er komt ook nog een Tweede Bijbel voor Kinderen en er zullen natuurlijk regelmatig nieuwe boeken bijkomen in de Tweede Bijbel Bibliotheek. Naast nieuwe boeken zijn er ook nog diverse ongepubliceerde grondteksten.